زناشویی

اختلال‌های جنسی، روایط زناشویی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و باعث به‌وجود آمدن و یا تداوم مشکلات زناشویی می‌شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل­ کننده حالت اضطرابی و دانش و بازخورد جنسی در رابطه بین وخامت اختلال ­های جنسی و مشکلات زناشویی بود. در راسیس دارو ما مشکلات جنسی و زناشویی شما را رفع میکنیم .

بیماری های اورولوژی و دانستنی های جنسی